Financieringsbegeleiding en advisering

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat banken niet snel meer geld uitlenen aan ondernemers. Zelfs met goede ideeën komen banken in veel gevallen niet over de brug met de gevraagde financiering, waardoor u uw investeringen moet uitstellen. Wij kunnen u in dit proces begeleiden en ervoor zorgen dat uw financieringsaanvraag voldoet aan de standaarden van de bank, waardoor u meer kans maakt om de financiering te kunnen krijgen.

Als ondernemer weet u dat er veel zaken op uw pad komen, hierdoor is het soms moeilijk is om het overzicht te bewaren, hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat u bepaalde taken als ondernemer minder prioriteit geeft. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn wanneer dit niet op tijd w

ordt opgemerkt. Dit kan zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.
Om dit te voorkomen hebben we afhankelijk van uw onderneming diverse keren per jaar contact en bespreken we wat er bij u speelt.


9af8c02332